Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach

Podliczniki - wodomierze ogrodowe

W celu zamontowania podlicznika (wodomierza ogrodowego) należy spełnić określone warunki techniczne, co może się wiązać z koniecznością  przebudowy instalacji wewnętrznej.

Podliczniki ogrodowe powinny spełniać następujące zasady oraz warunki techniczne, które zostaną sprecyzowane po dokonaniu wizji w terenie przez pracowników SZK w Niegosławicach, a mianowicie:

  • ilość bezpowrotnie zużytej wody zostanie opomiarowana jednym podlicznikiem dobranym do warunków pracy,
  • podlicznik musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym, w miejscu suchym, łatwo dostępnym do montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań, zabezpieczony przed uszkodzeniem,
  • wodomierz-podlicznik należy zamontować zgodnie z warunkami producenta,
  • wodomierz-podlicznik musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar,  dopuszczenie do obrotu publicznego (stosowania w budownictwie) oraz odnawialną cechę legalizacji: co 5 lat,
  • utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za podlicznikiem w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat wg wskazań wodomierza głównego.

 

Jak i co należy załatwić, w celu zamontowania i rozliczania podlicznika ogrodowego:

 

  • Wystąpić do Samorządowego Zakładu Komunalnego w Niegosławicach z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika ogrodowego.
  • Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy wykonać podejście pod wodomierz-podlicznik oraz ewentualną przeróbkę instalacji wewnętrznej.
  • Zgłosić wykonanie prac w celu dokonania przeglądu technicznego oraz oplombowania wodomierza-podlicznika przez  pracownika SZK w Niegosławicach.

ZGŁOŚ AWARIĘ

500 212 683 - kanalizacja

512 392 928 - wodociągi

Ilość wody dostarczonej dla mieszkańców Gminy Niegosławice w okresie I-XI 2023 roku

          165 740 m3

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny